Welkom op de pagina van het zorgprogramma Alcohol. Het zorgprogramma biedt informatie over het ziektebeeld/klachten en wat u kunt doen om weer beter in uw vel te komen.

KLACHTEN

Het drinken van alcohol is heel gewoon binnen onze samenleving . De meeste mensen drinken regelmatig een glas alcohol. Ook een keer een drankje teveel drinken komt weleens voor. Dit betekent niet meteen dat u een probleem heeft.

Wanneer u regelmatig (te) veel alcohol drinkt, is de kans groot dat u klachten krijgt. Sommige klachten ontstaan binnen enkele uren na het drinken. Andere klachten kunnen ontstaan als u gedurende langere tijd (te) veel alcohol drinkt. Op de website thuisarts.nl vindt u hier uitgebreide informatie over. Hieronder leest u wat veelvoorkomende nadelen, risico’s en klachten zijn.

Als u regelmatig te veel alcohol drinkt, kunt u de volgende klachten krijgen:

 • Lichamelijke klachten, zoals veel moe zijn, slecht slapen, maagklachten (oprispingen, zuurbranden), diarree, hartkloppingen, zweten, trillen, vallen, minder kracht en minder gevoel, bijvoorbeeld in uw voeten.
 • Psychische klachten, zoals onrustig, bang, somber of vergeetachtig zijn.
 • Problemen met anderen thuis of op uw werk (ruzies, gebruik van geweld, contact met de politie, afspraken niet nakomen, ontslag).
 • Moeite met het oplossen van de gewone problemen in het dagelijks leven.

Dit gebeurt er als u te veel en te snel achter elkaar drinkt:

 • U bent minder alert en kunt situaties minder goed beoordelen.
 • U neemt meer risico’s, u wordt overmoedig en overschat uzelf.
 • U reageert langzamer en minder goed.
 • U bent sneller ontstemd, emotioneel, verdrietig, somber of boos.
 • U spreekt onduidelijk (met een dikke tong).
 • U loopt wankel, u verliest uw evenwicht, u valt of maakt ongelukken.
 • U wordt suf, u raakt bewusteloos of in coma door een alcoholvergiftiging.

Dit gebeurt er als u regelmatig en een langere periode te veel alcohol drinkt:

 • Delen van uw lichaam gaan minder goed werken: bijvoorbeeld uw hersenen, zenuwbanen, lever, slokdarm, maag en darmen, de alvleesklier en uw hart.
 • U kunt hierdoor last krijgen van veel moe zijn, niet kunnen slapen, bang of somber zijn, dingen vergeten, minder goed kunnen opletten, concentreren en leren.
 • U kunt ook last krijgen van oprispingen, brandend maagzuur, diarree, aankomen (overgewicht) of juist afvallen
 • Kans op een vitaminetekort, als u dagelijks te veel alcohol drinkt en daarnaast weinig eet.
 • Uw gezicht kan er rood en gezwollen uit gaan zien.
 • Mannen kunnen last krijgen van verminderde vruchtbaarheid.
 • Er is ook meer kans op bijvoorbeeld borstkanker of kanker in de mond en keel.

Bron: http://thuisarts.nl/alcohol.

De redenen om meer te drinken kunnen divers zijn. Soms is het een gewoonte geworden waarin u van af en toe drinken voor de gezelligheid, dagelijks bent gaan drinken. Soms gaan mensen ook meer drinken omdat ze veel problemen hebben en zich gespannen voelen. Ze gebruiken dan alcohol omdat ze dan denken beter te kunnen  ontspannen. In het stuk draagkracht-draaglast kunt u meer lezen hoe belangrijk het is om u grip te krijgen op uw balans en wat het effect van alcoholgebruik is bij het herstel van draagkracht.

ADVIEZEN

Wanneer u klachten ervaart die mogelijk het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik kunt u zelf al een aantal dingen doen.

Voordat u iets kunt doen aan uw alcoholgebruik, zult u eerst moeten erkennen dat er daadwerkelijk een probleem is. Als u denkt “ach, het valt allemaal wel mee” zult u minder gemotiveerd zijn om iets te veranderen, dan wanneer u denkt “ja, ik drink te veel en ik wil er iets aan doen”. Erkennen dat er een probleem is, is dus de eerste en ook vaak moeilijke stap. U kunt u zelf daarbij op verschillende manieren ondersteunen. In de eerst plaats kunt u een alcoholtest doen. Met deze alcoholtest wordt duidelijk hoeveel u precies drinkt en in hoeverre dit schadelijk is voor uw gezondheid. Op de site drinktest.nl vindt u zo’n test. In de tweede plaats kunt u in gesprek gaan met mensen in uw omgeving die u vertrouwt. U zou hen kunnen vragen of zij vinden dat u teveel drinkt en wat ze aan u merken wanneer u teveel drinkt. Verder is het belangrijk te beseffen dat u zich niet hoeft te schamen voor uw probleem. Er zijn heel veel mensen in Nederland die te veel drinken, vaak zonder dat ze het weten. U bent in ieder geval op het punt aangeland, dat u er (wellicht) iets aan wilt doen.

Voordat u een probleem kunt oplossen, zult u eerst moeten weten hoe groot het probleem precies is. Een eerste hulpmiddel is het doen van een alcoholtest zoals hierboven genoemd. Verder is het goed om nog wat meer te lezen over alcohol en mogelijke schade bij te veel drinken. Op de sites alcoholinfo.nl en thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie op dit gebied. Verder kan het helpend zijn, wanneer u uw alcoholgebruik bijhoudt in een alcoholdagboek. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Wanneer u besloten heeft om minder te gaan drinken, staat u voor de uitdaging om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Minder drinken betekent dat u uw gedrag moet veranderen en uw eigen gedrag veranderen kan in de praktijk een flinke uitdaging zijn. Denk maar eens terug aan al die goede voornemens die mensen maken aan het begin van het nieuwe jaar. Een groot deel van die goede voornemens sneuvelt binnen korte tijd. Waarom is dat? Dat komt onder andere omdat we niet direct beloond worden, wanneer we ons gedrag veranderen. Wanneer we bijvoorbeeld naar de sportschool gaan met als doel af te vallen, zullen we pas naar verloop van tijd het effect van onze inspanningen merken. In Nederland heeft o.a. Ben Tichelaar veel onderzoek gedaan naar gedragsverandering. Hij heeft er een interessant boekje over geschreven: Dromen, Durven, Doen. Een samenvatting van dit boekje kunt u hier gratis downloaden.

Weet dat u het niet alleen hoeft te doen. Wanneer u het vermoeden heeft, dat u teveel drinkt, ga dan vooral naar uw huisarts. Op de pagina Aanbod leest u, op welke manieren het Gezondheidscentrum u kan helpen bij het verminderen van uw alcoholgebruik. Daarnaast zijn er diverse andere wegen die u kunt bewandelen. Zo kunt u een online-behandeling volgen of u kunt op zoek gaan naar een lotgenotengroep. Over beide onderwerpen vindt u meer informatie op de pagina Websites en Zelfhulp. En kijkt u ook eens in uw omgeving rond. Wie zou u in vertrouwen kunnen nemen? Wie heeft er misschien ervaring met dit onderwerp? Nogmaals, het is niets om u voor te schamen en u hebt de eerste stappen reeds gezet door deze website te bezoeken.

AANBOD

Wanneer u klachten heeft die mogelijk een gevolg zijn van overmatig drinken, gaat u vaak in eerste instantie naar uw huisarts. De huisarts schat samen met u of uw klachten inderdaad verband houden met uw alcoholgebruik en hoe ernstig de klachten zijn. Op basis daarvan wordt gekeken wat de beste vervolgstappen zijn. Soms heeft u voldoende aan gesprekken met uw eigen huisarts en/of de POH-GGZ en soms is er meer zorg nodig. Hieronder leest u wat wij u als gezondheidscentrum kunnen bieden.

U kunt ook zelf aan de slag wanneer u wat aan uw alcoholgebruik wilt doen. Zo zijn er online-behandelingen die u kunt volgen en er zijn zelfhulpgroepen. Wij bieden u een programma van therapieland; Alcohol onder controle. Kijk voor overig aanbod bij het onderdeel Websites en zelfhulp op deze site.

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) is in dienst van uw huisarts en ondersteunt de huisarts bij het begeleiden van mensen met psychische klachten. De POH-GGZ biedt een soort eerste hulp zoals de huisarts dat doet voor de lichamelijke klachten. De POH-GGZ is specifiek opgeleid voor dit werk en heeft een ruime werkervaring in zijn vakgebied. De huisarts kan u verwijzen naar de POH-GGZ en maakt een afspraak voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek maakt u samen met de POH-GGZ afspraken over het doel van de gesprekken en het aantal gesprekken. Meestal vindt er na 3 gesprekken een eerste evaluatie plaats zodat we goed kunnen kijken of de geboden hulp bij u aansluit. Het kan ook zijn dat de huisarts u meteen naar een psycholoog verwijst of dat dit gebeurt nadat u een aantal gesprekken met de POH-GGZ heeft gehad. Dit alles gebeurt uiteraard in overleg met u. EMC Nieuwegein werkt veelal samen met JESS??

Binnen de fysiotherapie kunnen deze klachten, voor ondersteuning, begeleid worden door psychosomatische fysiotherapie. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe de klachten in relatie staan tot omgevingsfactoren en hoe u deze stapsgewijs structureel kunt aanpakken. In de folder van SurPlus leest u hier meer over. Informeer naar de mogelijkheden.

VRAGENLIJSTEN

Als u met uw huisarts een gesprek heeft over uw alcoholgebruik zal deze u mogelijk samen met u een Five Shot Test invullen. Deze vragenlijst is bedoeld om uw alcoholgebruik wat beter in beeld te krijgen en om te onderzoeken in hoeverre uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid.

Ook kan de huisarts u vragen om een 4DKL-vragenlijst in te vullen. 4DKL staat voor 4 dimensionale klachten lijst. Deze vragenlijst wordt gebruikt om iets te kunnen zeggen over uw psychisch welbevinden en welke psychische klachten er op de voorgrond staan. Het kan namelijk zo zijn dat u depressieve klachten en/of angstklachten heeft als gevolg van het te veel drinken van alcohol.

Uw huisarts of praktijkondersteuner ggz stuurt u via een mail de link naar deze vragenlijst. Met uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ kunt u de uitkomsten bespreken.

E-HEALTH EN WEBSITES

Online zelfhulp of (mental) e-health is een verzamelnaam voor (begeleide) zelfhulp, behandeling en nazorg via internet voor mensen met psychische klachten. Er zijn websites waar je alleen informatie kunt vinden, er zijn sites waar je zelfstandig aan de slag kunt met je psychische klachten en er bestaan sites waar je onder begeleiding van een professioneel op afstand werkt.

Uw gezondheidscentrum biedt het programma Alcohol onder controle via Therapieland. Dit programma wordt door uw gezondheidscentrum volledig vergoed als u dit programma via uw huisarts aanvraagt.

Hieronder vindt u een overzicht van de andere belangrijkste sites op het gebied van alcohol en e-health.

 • www.jellinek.nlEffectieve hulp bij verslaving en ondersteuning voor familieleden/omgeving..
 • alcoholinfo.nl,Informatie van het trimbos : Het Trimbos-instituut ontwikkelt en vergaart kennis over het gebruik van alcohol en de problemen die daarmee samenhangen.
 • thuisarts.nlUitgebreide betrouwbare informatie over alcohol.
 • Zelfhulp minder drinken of stoppenWil je minder drinken of helemaal stoppen?met de jellinek online zelfhulp kun je dit anoniem en gratis doen.
 • alcoholdebaas.nl,Twijfelt u of u te veel drinkt? Wilt u minderen of stoppen? Wilt u voorkomen dat het uit de hand loopt? Deze website is ontwikkeld voor mensen die zich zorgen maken over hun drinkgewoonte. U kunt hier online behandeling volgen bij alcoholproblemen. Ook vindt u hier feiten, tips en informatie over alcohol en drinken.minderdrinken.nl.
 • App Alcohol in de hand: gratis verkrijgbaar via Apple Appstore (iPhone/iPad) en Google Playstore (Android).
 • Mirro
  De online zelfhulp van mirro helpt bij het herkennen, aanpakken en voorkomen van psychische klachten. Iedere module bestaat uit een zelftest, algemene informatie over het thema en het premium onderdeel Zelfhulp met extra uitleg, oefeningen en ervaringsverhalen. Voor € 7,- maakt u één jaar onbeperkt premium gebruik van alle beschikbare modulesAnoniem.
 • Snel beter in je velSnelbeterinjevel.nl biedt 3 gratis online trainingen aan om zelfstandig te werken aan slaap-,pieker,- of stressklachten. Een training bestaan uit oefeningen die u kunt doen om uw klachten te verminderen.

Zelfhulpgroepen zijn niet-begeleide groepsbijeenkomsten van mensen die zichzelf en elkaar willen helpen met hun alcoholprobleem. Er bestaan verschillende soorten zelfhulpgroepen. De bekendste vorm is de Anonieme Alcoholisten (AA). De zelfhulpgroep voor Nieuwegein is elke donderdagavond om 20.00 uur. Aanmelden of meer informatie via 06-40674346, 030-6887234 of aa-nieuwegein@hotmail.com.

Zelfhulp samen nuchter
Een gratis online cursus, waarin u leert hoe u uw naaste kunt motiveren om het gebruik van alcohol en drugs onder controle te krijgen.

Hulp voor naasten
Je dierbare is verslaafd. Wat kun je doen? Vaak heb je al van alles geprobeerd om hem of haar te helpen. Je staat machteloos wanneer jouw dierbare worstelt met een verslaving. Of dit nu je partner, ouder, kind of goede vriend(in) betreft, het beïnvloedt ook jouw leven. Deze website is ontwikkeld om jou te helpen met deze vreselijk moeilijke situatie om te gaan.