Welkom op de pagina van het zorgprogramma Angst. Het zorgprogramma biedt informatie over het ziektebeeld/klachten en wat u kunt doen om weer beter in uw vel te komen.

KLACHTEN

Het hebben van angstklachten kan bijzonder vervelend en naar zijn. Het is goed om te weten dat u niet de enige bent, want één op de vijf mensen lijdt in zijn of haar leven aan een angststoornis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen angstklachten en een angststoornis. Er is sprake van een angststoornis wanneer de angst niet meer in verhouding staat tot waar u bang voor bent. Daarnaast blijft de angst langer bestaan en is het gevoel van angst continu op de voor- of achtergrond aanwezig. Een huisarts, psycholoog of psychiater kan beoordelen of u een angststoornis heeft.

Zelf kunt u kijken welke van onderstaande angstklachten op u van toepassing zijn. Afhankelijk van de ernst van de klachten, kan angst in meer of mindere mate uw leven verstoren en u belemmeren om de dingen te doen die u graag zou willen doen. Angstklachten en angststoornissen zijn over het algemeen goed te behandelen. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt onder meer af van de soort en ernst van de klachten. U leest hier meer over op de pagina Aanbod op onze site.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • Piekeren
 • Rusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Slechte concentratie
 • Gespannenheid
 • Moeheid
 • Spierklachten
 • Slaapproblemen

Naast de psychische klachten kan het ook voorkomen dat u lichamelijke klachten heeft. Zeker wanneer de angst u overheerst kan er bijvoorbeeld sprake zijn van hartkloppingen, benauwdheid, misselijkheid en flauwvallen. Op de website thuisarts.nl leest u meer over angst en paniekklachten.

ADVIEZEN

Wanneer u te maken heeft met angst, is er een aantal dingen die u zelf kunt doen.

Wanneer u angstklachten heeft, is het belangrijk dat u meer te weten komt over angst. Op internet is een aantal betrouwbare website te vinden die goede informatie geven. U kunt bijvoorbeeld kijken op adfstichting.nl. En ook op de website thuisarts.nl vindt u informatie, met name wanneer u een angst- of paniekstoornis heeft.

De meeste mensen die zich angstig voelen, hebben de neiging om bepaalde situaties te vermijden. Als u bijvoorbeeld bang bent om met het openbaar vervoer te reizen, is de kans groot dat u de bus en trein gaat vermijden. Vermijding maakt de angst echter groter en u zult zich minder vrij gaan voelen. Ons advies is dus: probeer een situatie of plaats niet te vermijden en kijk op welke manier u het wel aan kunt gaan.

Het is belangrijk dat u meer inzicht krijgt in uw angst(en) en hoe angst bij u werkt. Daarbij kan schrijven helpen. Hierbij enkele helpende vragen: wat was de situatie waarin u bang was, hoe angstig was u (bijvoorbeeld op een schaal van 1-10), wat dacht u allemaal op dat moment, wat deed u in de situatie en welke gevolgen had dat voor uw angst/spanning?

Uit ervaring weten we inmiddels, dat we negatiever denken wanneer we ons angstig of gespannen voelen. En dat het ook zo is dat onze negatieve gedachten maken dat we ons angstiger gaan voelen. Het kan dan zinvol zijn om uw eigen gedachtes te gaan bevragen. Dit zijn enkele helpende vragen: wat denk ik precies, hoe kan ik zeker weten dat deze gedachte klopt en welke andere meer realistische gedachte is er mogelijk? Wellicht kunt u iemand in uw omgeving vragen om u hierbij te helpen.

Wanneer we angstig zijn, bevinden we ons in een gespannen toestand. Als we daarentegen ontspannen zijn, hebben angstige gedachtes en gevoelens minder kans. Daarom is het belangrijk dat u uitzoekt op welke manieren u (wat) kunt ontspannen. Wat wel en niet ontspant, kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Maar u kunt bijvoorbeeld denken aan: sporten, yoga, een creatieve activiteit (zoals schilderen, tekenen of toneel) of ontspannende contacten met andere mensen.

Als u wat meer info wil  of  u wil zich vrijblijvend oriënteren over de mogelijkheden van sporten in Nieuwegein kijk dan eens op de site van SportID Nieuwegein 

Als u niet goed weet weet welke sport er bij u past of waar u moet beginnen neem dan contact op met een sportbuurtcoach voor een beweegintake. zij helpen u graag verder.

Een begeleide ontspanningsoefening kan ook helpen om de spanning te verminderen .
Hierbij 2 oefeningen

Ontspanning door aanspannen en ontspannen van de spieren

 

Leefstijl

Voor iedereen is een gezonde leefstijl van belang, maar wanneer u (tijdelijk) extra kwetsbaar bent, is dat nog belangrijker. Wanneer u kampt met angstklachten bent u ook tijdelijk extra kwetsbaar. Het is daarom belangrijk om in die periode te zorgen voor een gezonde leefstijl.

 • Gezond eten  ( 3 maaltijden per dag)
 • Beperk alcohol en koffie, ( deze middelen kunnen  de angst in de hand kunnen werken.)
 • Structuur in de dagen. Ga op vaste tijden naar bed en sta op vast tijd op.
 • Probeer elke dag een beweegactiviteit te doen (wandelen, fietsen, sporten).
 • Zorg voor een goede balans in draaglast en draagkracht.
AANBOD

Wanneer u klachten heeft die mogelijk een gevolg zijn van overmatig drinken, gaat u vaak in eerste instantie naar uw huisarts. De huisarts schat samen met u of uw klachten inderdaad verband houden met uw alcoholgebruik en hoe ernstig de klachten zijn. Op basis daarvan wordt gekeken wat de beste vervolgstappen zijn. Soms heeft u voldoende aan gesprekken met uw eigen huisarts en/of de POH-GGZ en soms is er meer zorg nodig. Hieronder leest u wat wij u als gezondheidscentrum kunnen bieden.

U kunt ook zelf aan de slag wanneer u wat aan uw alcoholgebruik wilt doen. Zo zijn er online-behandelingen die u kunt volgen en er zijn zelfhulpgroepen. Wij bieden u een programma van therapieland; Alcohol onder controle. Kijk voor overig aanbod bij het onderdeel Websites en zelfhulp op deze site.

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) is in dienst van uw huisarts en ondersteunt de huisarts bij het begeleiden van mensen met psychische klachten. De POH-GGZ biedt een soort eerste hulp zoals de huisarts dat doet voor de lichamelijke klachten. De POH-GGZ is specifiek opgeleid voor dit werk en heeft een ruime werkervaring in zijn vakgebied. De huisarts kan u verwijzen naar de POH-GGZ en maakt een afspraak voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek maakt u samen met de POH-GGZ afspraken over het doel van de gesprekken en het aantal gesprekken. Meestal vindt er na 3 gesprekken een eerste evaluatie plaats zodat we goed kunnen kijken of de geboden hulp bij u aansluit. Het kan ook zijn dat de huisarts u meteen naar een psycholoog verwijst of dat dit gebeurt nadat u een aantal gesprekken met de POH-GGZ heeft gehad. Dit alles gebeurt uiteraard in overleg met u. EMC Nieuwegein werkt veelal samen met JESS??

Binnen de fysiotherapie kunnen deze klachten, voor ondersteuning, begeleid worden door psychosomatische fysiotherapie. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe de klachten in relatie staan tot omgevingsfactoren en hoe u deze stapsgewijs structureel kunt aanpakken. In de folder van SurPlus leest u hier meer over. Informeer naar de mogelijkheden.

VRAGENLIJSTEN

Als u met uw huisarts een gesprek heeft over uw alcoholgebruik zal deze u mogelijk samen met u een Five Shot Test invullen. Deze vragenlijst is bedoeld om uw alcoholgebruik wat beter in beeld te krijgen en om te onderzoeken in hoeverre uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid.

Ook kan de huisarts u vragen om een 4DKL-vragenlijst in te vullen. 4DKL staat voor 4 dimensionale klachten lijst. Deze vragenlijst wordt gebruikt om iets te kunnen zeggen over uw psychisch welbevinden en welke psychische klachten er op de voorgrond staan. Het kan namelijk zo zijn dat u depressieve klachten en/of angstklachten heeft als gevolg van het te veel drinken van alcohol.

Uw huisarts of praktijkondersteuner ggz stuurt u via een mail de link naar deze vragenlijst. Met uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ kunt u de uitkomsten bespreken.

E-HEALTH EN WEBSITES

Online zelfhulp of (mental) e-health is een verzamelnaam voor (begeleide) zelfhulp, behandeling en nazorg via internet voor mensen met psychische klachten. Er zijn websites waar je alleen informatie kunt vinden, er zijn sites waar je zelfstandig aan de slag kunt met je psychische klachten en er bestaan sites waar je onder begeleiding van een professioneel op afstand werkt.

Uw gezondheidscentrum biedt het programma Alcohol onder controle via Therapieland. Dit programma wordt door uw gezondheidscentrum volledig vergoed als u dit programma via uw huisarts aanvraagt.

Hieronder vindt u een overzicht van de andere belangrijkste sites op het gebied van alcohol en e-health.

 • www.jellinek.nlEffectieve hulp bij verslaving en ondersteuning voor familieleden/omgeving..
 • alcoholinfo.nl,Informatie van het trimbos : Het Trimbos-instituut ontwikkelt en vergaart kennis over het gebruik van alcohol en de problemen die daarmee samenhangen.
 • thuisarts.nlUitgebreide betrouwbare informatie over alcohol.
 • Zelfhulp minder drinken of stoppenWil je minder drinken of helemaal stoppen?met de jellinek online zelfhulp kun je dit anoniem en gratis doen.
 • alcoholdebaas.nl,Twijfelt u of u te veel drinkt? Wilt u minderen of stoppen? Wilt u voorkomen dat het uit de hand loopt? Deze website is ontwikkeld voor mensen die zich zorgen maken over hun drinkgewoonte. U kunt hier online behandeling volgen bij alcoholproblemen. Ook vindt u hier feiten, tips en informatie over alcohol en drinken.minderdrinken.nl.
 • App Alcohol in de hand: gratis verkrijgbaar via Apple Appstore (iPhone/iPad) en Google Playstore (Android).
 • Mirro
  De online zelfhulp van mirro helpt bij het herkennen, aanpakken en voorkomen van psychische klachten. Iedere module bestaat uit een zelftest, algemene informatie over het thema en het premium onderdeel Zelfhulp met extra uitleg, oefeningen en ervaringsverhalen. Voor € 7,- maakt u één jaar onbeperkt premium gebruik van alle beschikbare modules.
 • Snel beter in je velSnelbeterinjevel.nl biedt 3 gratis online trainingen aan om zelfstandig te werken aan slaap-,pieker,- of stressklachten. Een training bestaan uit oefeningen die u kunt doen om uw klachten te verminderen.

Zelfhulpgroepen zijn niet-begeleide groepsbijeenkomsten van mensen die zichzelf en elkaar willen helpen met hun alcoholprobleem. Er bestaan verschillende soorten zelfhulpgroepen. De bekendste vorm is de Anonieme Alcoholisten (AA). De zelfhulpgroep voor Nieuwegein is elke donderdagavond om 20.00 uur. Aanmelden of meer informatie via 06-40674346, 030-6887234 of aa-nieuwegein@hotmail.com.

Zelfhulp samen nuchter
Een gratis online cursus, waarin u leert hoe u uw naaste kunt motiveren om het gebruik van alcohol en drugs onder controle te krijgen.

Hulp voor naasten
Je dierbare is verslaafd. Wat kun je doen? Vaak heb je al van alles geprobeerd om hem of haar te helpen. Je staat machteloos wanneer jouw dierbare worstelt met een verslaving. Of dit nu je partner, ouder, kind of goede vriend(in) betreft, het beïnvloedt ook jouw leven. Deze website is ontwikkeld om jou te helpen met deze vreselijk moeilijke situatie om te gaan.