Klachtenformulier

Op dit formulier kunt u ons laten weten of u een klacht heeft over uw geneesmiddelen of onze dienstverlening. Wij gaan proberen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Uw klacht wordt ook geregistreerd.

Indien u na het bespreken van uw klacht nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze klachtencommissie is onpartijdig. De uitspraak is niet bindend, maar de apotheker moet u wel aangeven wat hij met het advies doet.

Sluit dit venster na het verzenden af, om terug te gaan naar de Apotheek Nieuwegein.