Rijbewijskeuring

Heeft u een medische keuring nodig voor het verlengen/vernieuwen van uw rijbewijs? Dan kunt u een afspraak maken via RijbewijskeuringsArts.nl 

Kijk op de website voor meer informatie over o.a. het maken van de afspraak, de kosten, en wat u moet meenemen naar de keuring.