Twee jaar aan de slag voor een gezondere leefstijl?

Zit u boven een gezond gewicht en wilt u daar graag iets aan doen? Dan is deelname aan Leefstijl4Nieuwegein wat voor u. Leefstijl4Nieuwegein is een programma van maximaal twee jaar met individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.

Het doel is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. Het programma richt zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.

Twee jaar begeleiding

U krijgt twee jaar begeleiding van een Leefstijlteam dat bestaat uit een Leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional (fysiotherapeut, buurtsportcoach). Het eerste jaar wordt u intensief begeleid. Het tweede jaar bekijkt u samen met het team wat er nodig is om uw gezonde leefstijl te behouden.

Wie kan meedoen?

  • U bent ouder dan 18 jaar en
  • U heeft matig overgewicht en er komen chronische aandoeningen voor in de familie of
  • U heeft ernstig overgewicht

Kosten

U kunt in principe kosteloos deelnemen aan het programma. Het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Controleer wel de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Interesse en meer informatie

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek dit met de praktijkondersteuner. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om te kunnen deelnemen aan het programma. In de folder vindt u meer informatie over Leefstijl4Nieuwegein.

Algemeen Maatschappelijk Werk Nieuwegein

We zijn er in elke levensfase. Dit begint al met ondersteuning bij gezond en blij opgroeien. Is er verpleging of behandeling nodig? We bieden dit thuis of in de vertrouwde omgeving. We maken het samen mogelijk om langer zelfstandig te wonen. Thuis, en als de zorgvraag intensief is, in één van onze woonvormen. En als het even tegenzit? Ook dan zijn we er voor onze cliënten én mantelzorgers. Samen sterk.

Je kunt contact met ons opnemen via AMWnieuwegein@santepartners.nl
of op werkdagen via onze klantenservice: 0900-8433 (lokaal tarief).
Kijk voor meer informatie op www.santepartners.nl

Kunst in De Componist

Tot november 2022 exposeren leden van Open Atelier Landstad met ongeveer 40 werken in Gezondheidshuis de Componist.

Open Atelier is een vereniging van enthousiaste kunstschilders die elke maandag in hun atelier samen schilderen. De vereniging stelt zich ten doel: het stimuleren en ontwikkelen van de schilderkunst van de leden, het plezier van samen schilderen blijft daarbij heel belangrijk.

Het prachtige kunstwerk van Componist Alphons Diepenbrock dat naast de ingang van de apotheek hangt, is gemaakt en aan ons geschonken door onze collega Lia.

DRUKTE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

De druk op de zorg is hoog. Ook bij Huisartsenpraktijk de Componist hebben we hier mee te maken. Daarnaast heeft onze verhuizing impact gehad op de drukte in onze praktijk. Twee praktijken die op een nieuwe locatie samen één praktijk vormen, en veel nieuwe inschrijvingen, dat geeft extra werkzaamheden en die kosten tijd en energie.

Momenteel hebben we helaas te maken met onderbezetting op de praktijk vanwege zieke medewerkers. Natuurlijk zouden we graag willen dat dit anders was.

We vragen om uw begrip
Waarom we u dit met u delen? Natuurlijk om u te vertellen waarom het niet gaat zoals u van ons gewend bent. We doen er alles aan om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Ondanks dat is het mogelijk dat u wat merkt van de drukte. Zo kan het zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Of dat onze zorg op een andere manier verloopt dan u gewend bent. We hopen op uw begrip.

Help mee de wachttijd aan de telefoon te verkorten!
Om de wachttijden aan de telefoon te verkorten willen we u vragen zoveel mogelijk het patiëntportaal (onze digitale omgeving) te gebruiken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van herhaalrecepten.

KLIK HIER VOOR HET PATIËNTPORTAAL

Veelgestelde vragen:

Waarom is het druk bij de huisarts?
Wellicht vraagt u zich af waarom het zo druk is bij de huisarts. Daar zijn meerdere redenen voor. Door het inhalen van zorg, een toenemende zorgvraag en een landelijk tekort aan zorgprofessionals, is de druk op de huisartsenzorg al langere tijd hoog. De zorg is immers een samenhangend geheel: wanneer mensen niet meer terecht kunnen bij andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen of psychiatrie, komen veel zorgvragen automatisch bij de huisarts terecht. Ook gebeurt het regelmatig dat medewerkers niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek zijn.

Waarom wordt ik minder snel geholpen?
Ook in deze tijden zijn we er voor u; we doen er alles aan om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat we genoodzaakt zijn om zorg die minder urgent is, uit te stellen of op een andere manier te verlenen. Zodat we patiënten die spoedeisende klachten hebben snel kunnen helpen. Dit houdt in dat u bij niet-acute vragen soms wat langer moet wachten. Of dat u op een andere manier wordt geholpen dan u gewend bent. Bijvoorbeeld door een andere arts, telefonisch of digitaal.

Uiteraard maken we die afweging heel zorgvuldig. We kijken per patiënt wat medisch verantwoord is: onze assistenten beoordelen alle zorgvragen die binnenkomen op basis van urgentie en prioriteit. Als het nodig is natuurlijk in overleg met de arts.

Hoe kan de drukte in de praktijk en aan de telefoon door patiënten beperkt worden?
Wij kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken:

  • Heeft u een vraag? Bedenk dan goed of telefonisch contact of een bezoek aan de praktijk noodzakelijk is. De website www.moetiknaardedokter.nl helpt u hierbij. Ook op www.thuisarts.nl krijgt u op veel gezondheidsvragen een antwoord. Hier vindt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid – gemaakt door artsen en in begrijpelijke taal.
  • Verschillende zaken kunt u zelf online regelen via ons digitale patiëntportaal, 24 uur per dag. Denk aan het stellen van korte vragen via een e-consult, maar ook het inzien van uitslagen en het aanvragen van herhaalrecepten. Maakt u nog geen gebruik van ons portaal? Op onze website leest u hierover meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden: Patiëntportaal
  • Heeft u spoedeisende klachten? Het is ontzettend belangrijk dat u deze blijft melden. Ook nu.

Wij willen u bedanken voor uw begrip.

Positieve Gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Ook aan de slag met Positieve gezondheid? Kijk voor meer informatie op www.mijnpositievegezondheid.nl

Regel met gemak uw zorg online

Vanaf nu zijn de online diensten van uw huisarts ook via een app beschikbaar: de Zorg4Nieuwegein app. Zo kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Download de app in de App Store (iOS) of Google Play.

Klik op onderstaande video voor meer informatie.