Contact

030 – 607 67 60 (tussen 10.00 – 11.00 en 12.30 – 14.00 alleen voor medische spoedgevallen bereikbaar)

Om de bereikbaarheid te verbeteren werken wij met een keuzemenu

 • Keuze 1: Spoed
 • Keuze 2: Herhaalrecepten
 • Keuze 3: Assistente
 • Keuze 4: Collegiaal overleg

Spoedlijn
Op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur: 
030 – 607 67 60 keuze 1
s’-Avonds en in het weekend (huisartsenpost St. Antonius Ziekenhuis): 088 – 130 96 60

Diepenbrocklaan 1-4
3438 XZ Nieuwegein
E-mail: huisarts@decomponist.nl alleen voor niet medische vragen. Medische vragen kunt u stellen via een e-consult in het patiëntportaal.

Openingstijden

Op werkdagen geopend van 8.00 – 17.00 uur.

Tussen 10.00 – 11.00 en 12.30 – 14.00 uur zijn wij telefonisch alleen voor medische spoedgevallen bereikbaar vanwege lage bezetting.

In verband met corona is het inloopspreekuur afgeschaft.

Naar de dokter?

Nieuws

Drukte in onze praktijk

De druk op de zorg is hoog. Ook wij hebben hiermee te maken. In dit nieuwsbericht kunt u lezen wat u hiervan merkt en hoe u ons kunt helpen bij het verkorten van de wachttijd aan de telefoon.

Kijk op https://www.moetiknaardedokter.nl of https://www.thuisarts.nl. Dan krijgt u direct advies over de zorg die u nodig heeft.

Corona

Heeft u vragen over corona of de coronavaccinaties? Bel ons dan niet, maar bel het algemene informatienummer 0800 – 1351 of kijk op de volgende websites:

Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie | RIVM
Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Huisartsenpraktijk de Componist is sinds de opening van het prachtige Gezondheidshuis de nieuwe naam van de twee samenwerkende huisartsenpraktijken Jutphaas en Mondriaanlaan. Voor u als patiënt verandert er niet zoveel. U houdt uw vertrouwde zorg bij uw vertrouwde eigen huisarts en praktijkondersteuner. Wel staat er achter uw huisarts een groter team dan u gewend bent. Er zijn meerdere huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes die nauw samenwerken. De topzorg die u van uw eigen huisarts gewend bent mag u ook van deze samenwerkende collega’s verwachten.

Huisartsenpraktijk de Componist werkt volgens de principes van de Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid betekent voor ons dat u de regie hebt en houdt over uw eigen klachten, ziekte en behandeling. U staat als patiënt centraal maar niet alleen! Samen proberen we een antwoord op uw vragen of klachten te vinden zodat u verder kan in uw leven. Dat gebeurt vaak in samenwerking. Gelukkig werken we in Gezondheidshuis de Componist nauw samen met vele andere disciplines zowel medisch als meer sociaal. Of u nu schulden hebt, een verslaving (o.a. roken), zorgen over de opvoeding, of medische klachten: in ons Gezondheidshuis staat een breed team klaar. Dit team buigt zich samen met u over de vragen en probeert er, samen met u, een antwoord op te vinden!

Gezondheidshuis de Componist heeft niet voor niets als centraal thema: Verbinden en Ontmoeten. Verbinden en ontmoeten, zowel van inwoners, cliënten, patiënten als van onze medewerkers. Er zijn dan ook vele partners betrokken bij het Gezondheidshuis (zie deze website). Naast al deze betrokken partners werken wij natuurlijk samen met vele specialisten van de ziekenhuizen, en andere zorgverleners en instanties in Nieuwegein.

Werkdagen huisartsen

Onderstaande huisartsen zijn werkzaam binnen huisartsenpraktijk de Componist:

 • Dhr. H.A.M. Asbreuk
 • Dhr. J.G. Blommestein
 • Dhr. I. Brouwer
 • Mw. A.E. Denteneer
 • Mw. N.C. de Hartog
 • Mw. Y.C.J. van der Helm
 • Mw. A. Hogendoorn
 • Mw. L. Kromwijk
 • Mw. L. Meijjer
 • Mw. W.K. van Stuijvenberg
 • Mw. J. Tukker
 • Dhr. M.G.A.M. Wetzer

In onderstaande tabel staan de werkdagen van de huisartsen aangegeven. Zoveel mogelijk worden de afspraken ingepland bij de “eigen” huisarts, of bij diens huisarts in opleiding, maar bij afwezigheid door bijvoorbeeld nascholing of ziekte, kunnen de patiënten terecht bij de andere huisartsen.

Huisartsen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dhr. H.A.M. Asbreuk / Mw. L. Kromwijk
Dhr. J.G. Blommestein
Dhr. I. Brouwer
Mw. A.E. Denteneer / Mw. N.C. de Hartog
Mw. Y.C.J. van der Helm
Mw. A. Hogendoorn
Mw. L. Meijjer
Mw. W.K. van Stuijvenberg
Mw. J. Tukker
Dhr. M.G.A.M. Wetzer

Onderstaande AIOS (arts in opleiding tot specialist) is werkzaam in onze praktijk:

Mw. I. den Besten, basisarts
Specialisatie tot huisarts onder supervisie van dokter Van der Helm

Mw. S. Theeuwen, basisarts
Specialisatie tot huisarts onder supervisie van dokter Blommestein

Werkdagen AIOS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Mw. I. den Besten
Mw. S. Theeuwen

Spreekuren

Spreekuur huisarts

De huisarts heeft verschillende spreekuren: op afspraak, huisbezoek en terugbel spreekuur…

Spreekuur assistente

U kunt voor diverse ingrepen terecht op het spreekuur van de assistente.

Diabetes spreekuur

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel…

Longspreekuur

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis…

Spreekuur astma kinderen

Vanaf eind 2015 is er ook een spreekuur voor astma bij kinderen…

Spreekuur POH-GGZ

U kunt bij de POH GGZ terecht voor……

Hart- en Vaatziekten spreekuur

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel…

Het stoppen met roken spreekuur

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk.

Wrattenspreekuur

Het wrattenspreekuur vindt plaats op…

Spreekuur huisartsen

Voor klachten die u met uw eigen huisarts wilt bespreken of die gecompliceerder zijn en meer tijd vragen kunt u een afspraak maken op het gewone spreekuur.

De assistentes beantwoorden op verzoek van de huisarts uw vraag. Als een terugbel afspraak met de huisarts wenselijk is, zal de assistente deze inplannen.

Spreekuur assistente

Op afspraak kunt u bij de doktersassistente terecht voor diverse verrichtingen zoals;

 • wondcontrole
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • uitstrijkje bevolkingsonderzoek: Wanneer u een oproep ontvangt voor een herhalingsuitstrijkje, dient u hiervoor een afspraak te maken bij de huisarts.
 • urine onderzoek: Wanneer urine onderzoek moet plaatsvinden, dan bij voorkeur ochtendurine brengen, welke tot het bezoek in de koelkast heeft gestaan. De urine graag voor 10.00 uur inleveren bij de assistente.

Longspreekuur

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem). De controle vind plaats bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts. Hoe vaak u gecontroleerd wordt hangt af van de ernst en de klachten.

Het longspreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar uw luchtwegklachten en neemt zij in principe een longfunctietest (blaastest) af. Dit wordt gedaan met behulp van een spirometer. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt in- en uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. De praktijkondersteuner controleert uw inhalatietechniek (hoe u de pufjes inhaleert).

De uitslagen worden met u besproken. Soms is een verwijzing naar de fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog of POH-GGZ nodig. Indien deze verwijzing nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner u. Het consult duurt ongeveer 45-60 minuten.

Voor meer informatie over astma of COPD kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Diabetes spreekuur

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Iedere diabetes patiënt wordt in principe 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles en een jaarlijkse controle. Door het regelmatig controleren en goed instellen van uw suiker proberen wij complicaties op de korte en op de lange termijn te voorkomen. Voor elke controle wordt er laboratorium onderzoek gedaan.

Op het spreekuur krijgt u uitleg over diabetes mellitus. De laboratoriumuitslagen worden met u besproken. Er wordt gekeken of en hoe de behandeling geoptimaliseerd kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het bespreken van leefstijl. Minimaal 1 keer per jaar worden uw voeten gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Alle patiënten krijgen 1 keer per 2 jaar een oogonderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van het netvlies. Dit wordt een fundusfoto genoemd.

Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut, de diëtiste, de podotherapeut of pedicure, de psycholoog. Ook kunt u ondersteuning krijgen van de praktijkondersteuner bij het stoppen met roken.

Naast leefstijl is het regelmatig nodig te behandelen met tabletten en soms ook een combinatie van tabletten en insuline (spuiten). Ook dit kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie over diabetes mellitus type 2 kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Spreekuur POH-GGZ

Sinds begin 2014 is er veel veranderd op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg . Zowel op het gebied van de organisatie, als op de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kunt u voor psychisch klachten ook snel bij uw eigen huisarts geholpen worden.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Iedereen kent wel eens periode, waarin je niet lekker in je vel zit.
Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of bijv.(uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Bij klachten kunt u denken aan; slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming.
Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren.
Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over.

Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg.
Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer lekker in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. In het 3e contact worden de gesprekken geëvalueerd .Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn.

U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

De wachttijd voor een afspraak met de POH-GGZ kan variëren.

Uw zorgverzekeraar vergoedt deze gesprekken, zonder dat uw eigen risico hierbij wordt aangesproken. Deze zorg is echter niet onbeperkt.

Hart- en Vaatziekten spreekuur

In uw huisartsenpraktijk is er een hart- en vaatziektenspreekuur opgezet voor mensen die een verhoogd risico hebben om een hart- en vaatziekte te krijgen. Met hart- en vaatziekten bedoelen we aandoeningen zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst bij inspanning), een beroerte (TIA, herseninfarct en hersenbloeding) of etalagebenen.

De risicofactoren om hart- en vaatziekten te krijgen zijn: roken, suikerziekte, een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol, het voorkomen van deze ziektes in de familie, stress, reumatoïde artritis, overgewicht, ongezonde voeding en te weinig beweging. Zeker als u al een hart- en vaatziekte heeft doorgemaakt, blijft het van groot belang verder risico zoveel mogelijk te verlagen.

Bepalen en controle van uw risico wordt in de praktijk uitgevoerd door de praktijkondersteuner (POH). De controle wordt CVRM genoemd (cardiovasculair risicomanagement).

CVRM houdt in:

 • vooraf meten van een aantal waardes in uw bloed en urine;
 • doornemen van klachten, aandachtspunten en leefstijl;
 • het meten van uw bloeddruk;
 • bepalen van de BMI.

Daarna krijgt u een advies op maat. Dit kan ook een verwijzing zijn naar de diëtiste, om u te helpen met gezond eten en/of af te vallen, of een verwijzing naar de fysiotherapeut of sportcoach, om gezond bewegen op te pakken. De POH overlegt altijd met de eigen huisarts.

Wilt u uw risico weten? Gebruikt u al medicijnen voor de bloeddruk of een te hoog cholesterol? Heeft u in het verleden een hart- en vaatziekte doorgemaakt? U kunt een afspraak maken bij onze POH. De afspraak wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het laboratoriumonderzoek en eventuele medicatie vallen onder uw eigen risico.

Meer informatie kunt u vinden op thuisarts.nl met zoektermen als:
“ik wil gezond eten”
“ik wil gezond bewegen”
“hoge bloeddruk”
“stoppen met roken”
“risico hart- en vaatziekten verlagen”

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Het stoppen met roken spreekuur

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk. Om van een rookverslaving af te komen, is een lastige opgave voor zowel de roker als zijn omgeving. Humeur, angst voor dik worden, kans op falen maken stoppen niet makkelijk. Onder begeleiding van de praktijkondersteuner wordt u geholpen bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met uw huisarts.

Na motivatiebepaling wordt in een kennismakingsgesprek het rookgedrag in kaart gebracht en een stopdatum bepaald. In de vervolgafspraken na het stoppen zijn er gesprekken om de moeilijkheden van het stoppen te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met roken onder begeleiding uw slagingskans vergroot.

E-health kan u ondersteunen bij het stoppen met roken.

Onderstaande apps zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:
Quit Now iOS
Quit Now Android

Quit Smoking Buddy iOS
Quit Smoking Buddy Android

Online zelfhulpprogramma´s:
Zelfhulptabak.nl
mijnkoersroken.nl

Vanaf 2020 mogen zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening brengen bij eerstelijns Stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering bij gecontracteerde zorgaanbieders. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden.

Voor informatie over stoppen met roken kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Wrattenspreekuur

Het wrattenspreekuur vervalt per 1 juli 2019. U kunt dan alleen op afspraak terecht voor het behandelen van wratten.

Wratten zijn goedaardige gezwelletjes van de huid. Meestal worden ze veroorzaakt door een virus. Door het virus ontstaat een infectie van de huid, waardoor huidcellen sneller gaan delen en een dikkere hoornlaag vormen.

De gewone wrat zie je vooral op handen en voeten, maar komt ook voor op de knieën en ellebogen. Meestal heb je meerdere wratten tegelijkertijd. Ze hebben dezelfde kleur als je huid, zijn vaak rond, voelen hard en ruw aan en hebben een hobbelig oppervlak. De grootte varieert van minder dan een millimeter tot meer dan een centimeter.

Vooral kinderen hebben vaak last van gewone wratten. Besmetting gebeurt vaak via direct contact, maar ook via een handdoek of deurkruk. Het virus verspreidt zich door het hele lichaam, waardoor je ook op andere plekken wratten kunt krijgen. Krabben en nagelbijten vergroten de kans op besmetting.

Voetwrat
Deze vind je vooral op de voetzool. Voetwratten zijn vaak hardnekkig. Besmetting vindt veelal plaats in sportzalen, zwembaden en gemeenschappelijke douches, maar ook via direct huidcontact.
Net als gewone wratten zijn de voetwratten vaak huidkleurig. Ze hebben ook vaak dezelfde grootte.

Weetjes

 • Wratten verdwijnen meestal vanzelf zonder littekens.
 • Na 1 jaar zijn de wratten bij ongeveer de helft van de mensen spontaan verdwenen.
 • Wratten hoeven alleen behandeld te worden als u er veel last van heeft. Voetwratten bijvoorbeeld kunnen pijn doen bij staan of lopen.
 • Wratten kunt u zelf insmeren met salicylzuurzalf of laten bevriezen bij de huisarts.
 • Bij voorkeur voetwratten eerst behandelen met salicylzuurzalf voordat er aangestipt wordt met stikstof.
 • De behandeling van een wrat geeft vaak meer klachten dan de wrat zelf.
 • Kijk ook op thuisarts.nl.

Een behandeling met salicylzuurzalf gaat als volgt:

 • Bescherm de huid rondom de wrat met een kleefpleister.
 • Zorg dat de pleister groot genoeg is.
 • Knip een gat, zo groot als de wrat, in de pleister. Plak de pleister zo dat de wrat er precies doorheen steekt.
 • Breng de salicylzuurzalf aan op de wrat. Plak een andere pleister hierover heen om de zalf op zijn plek te houden.
 • De volgende dag verwijdert u de pleister. De huid is dan heel week geworden.
 • Verwijder de verweekte huid met een vijl, een rasp of een puimsteen.
 • Doe dit iedere dag tot de wrat is verdwenen, maar maximaal 12 weken.

 

Een behandeling met stikstof gaat als volgt:

 • Probeer de dagen voor de behandeling zoveel mogelijk huid van de wrat te verwijderen met een eeltvijl of met een puimsteen.
 • Soms haalt de huisarts voor het bevriezen een deel van de wrat weg met een mesje of met een vijl.
 • Stikstof bevriest de wrat waardoor de wrat kan afsterven.
 • Het bevriezen geeft een brandend gevoel en pijn. De ergste pijn verdwijnt binnen enkele seconden.
 • Er ontstaat vaak een blaar die binnen een week verdwijnt.
 • De kans op littekens is erg klein.
 • Zijn de wratten na 1 keer bevriezen niet weg? Dan kan de behandeling elke 2 weken herhaald worden.
 • De behandeling duurt maximaal 3 maanden. De kans dat de wratten daarna nog weggaan wordt niet groter door verder te gaan met bevriezen.

Huisartsen, AIOS, Praktijkmanager en Administratief medewerker

H.A.M. ASBREUK

HUISARTS
BIG nr. 39019723801

J.G. BLOMMESTEIN

HUISARTS
BIG nr. 99032128801

I. BROUWER

HUISARTS
BIG nr. 19043487301

A.E. DENTENEER

HUISARTS
BIG nr. 39019723801

N.C. DE HARTOG

HUISARTS
BIG nr. 89048260001

Y.C.J. VAN DER HELM

HUISARTS
BIG nr. 89043843101

A. HOGENDOORN

HUISARTS
BIG nr. 19008875501

L. KROMWIJK

HUISARTS
BIG nr. 89916355001

L.L. MEIJJER

HUISARTS
BIG nr. 69913825101

W.K. VAN STUIJVENBERG

HUISARTS
BIG nr. 09024161301

J. TUKKER

HUISARTS
BIG nr. 39043233001

M.G.A.M. WETZER

HUISARTS
BIG nr. 09059939101

I. DEN BESTEN

AIOS

S. TEEUWEN

AIOS

CARLA SWART-COMES

PRAKTIJKMANAGER

JEANNETTE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

POH

FLEUR

POH-JEUGD

ISABELLE

POH-S
BIG nr. 09052801230

JEANNE

POH-GGZ

LINEKE

POH-S

MALA

POH-S

SANDRA

POH-S

TAMARA

POH-GGZ

Doktersassistenten

ARIA

DOKTERSASSISTENTE

ASHLEY

DOKTERSASSISTENTE

BIANCA

DOKTERSASSISTENTE WAARNEMEND

CHARLOTTE

DOKTERSASSISTENTE

DERK

DOKTERSASSISTENT

DONIA

DOKTERSASSISTENTE I.O.

IRENE

DOKTERSASSISTENTE

JOSEPHINE

DOKTERSASSISTENTE

LISANNE

DOKTERSASSISTENTE

MARJAN

DOKTERSASSISTENTE 
WAARNEMEND

MARTINE

DOKTERSASSISTENTE

MIRJAM

DOKTERSASSISTENTE

MISCHA

DOKTERSASSISTENTE

PAULIEN

DOKTERSASSISTENTE

PRISCILLA

DOKTERSASSISTENTE

SAVANNAH

DOKTERSASSISTENTE

De praktijk

Huisartsenpraktijk de Componist is een opleidingspraktijk.  Er zijn opleidingsmogelijkheden voor doktersassistentes, basisartsen en huisartsen. Doktersassistentes die bij ons stage lopen krijgen begeleiding van een ervaren assistente. Wisselend worden er stages gevolgd door co-assistenten. Dit zijn medisch studenten die bijna klaar zijn met hun artsexamen en daarvoor een stage van 6 weken in de huisartspraktijk lopen. Zij zijn nog geen volwaardig arts maar worden intensief begeleid door een huisarts. U kunt hen treffen bij dokter Brouwer.
Permanent zijn er huisartsen in opleiding (AIOS=artsen in opleiding tot specialist) aanwezig in de praktijk. Dit zijn volwaardige bevoegde artsen die in een drie-jarige opleiding worden opgeleid tot huisarts. Zij werken een jaar in onze praktijk en worden begeleid door dokter Blommestein of dokter Van der Helm.

Huisartsenpraktijk de Componist heeft een NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-praktijkaccreditering. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Voor meer informatie klik hier.

Binnen Huisartsenpraktijk de Componist werkt een groep huisartsen en ondersteunend personeel actief en enthousiast samen volgens professioneel geaccepteerde standaarden.

Samenwerking zowel binnen Gezondheidshuis de Componist als daarbuiten vinden wij hiervoor ook belangrijk. Daarnaast staan wij voor betrouwbaarheid, servicegerichtheid, het bevorderen van de huisartsenzorg door middel van opleiding en onderzoek en een maatschappelijk en financieel verantwoorde, gezonde organisatie.

Zo willen wij ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat in zijn / haar omgeving.

Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken zullen wij met elkaar afspraken moeten maken. Op deze wijze kunnen we voor u de beste zorg leveren. Onze praktijkafspraken vindt u hier.

Ter voorbereiding

Afspraak maken

Via patiëntenportaal

U kunt online een afspraak bij uw huisarts inplannen.

Telefonisch

Bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 030 – 607 67 60
keuze 3. 

Tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 12.30-14.00 uur zijn wij telefonisch alleen voor medische spoedgevallen bereikbaar.

Balie huisartsen

De balie is tussen 8.00 en 17.00 uur geopend.

Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken.

U kunt direct naar de praktijk komen.

Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst. Telefoonnummer: op werkdagen tussen 8.00 -17.00 uur:  030 – 607 67 60 keuze 1

s’-Avonds en in het weekend:  088 – 130 96 60

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen.

Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente, 030 – 607 67 60. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden (aanvragen voor 10.00 uur). Bij het aanvragen van de visite kan nog niet aangegeven worden hoe laat de huisarts komt. Een deel van de visites zal tussen de middag plaatsvinden en een deel aan het eind van de dag.

Liever in de praktijk

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Saltro is gevestigd op de begane grond van Gezondheidshuis de Componist. Voor het maken van een afspraak klik hier.

Tijdens het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden voor uw afspraak. Zij maakt aan de hand van de gegevens samen met u een inschatting van de hoeveel tijd die u nodig hebt (enkel of dubbel consult) en of het consult voorrang behoeft (spoed) of dat het kan wachten op de eerst volgende vrije afspraak. Daarnaast zal zij, daar waar mogelijk, al adviezen geven.

U kunt de assistente iedere dag bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 030 – 607 67 60.

Of het nu gaat om een vraag voor een recept, een medisch inhoudelijke vraag of een vraag over een onderzoek of uitslag, voor al deze vragen kunt u bij de assistente terecht.

Herhaalrecept aanvragen

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecept aanvragen. U herhaalmedicatie ligt na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.

Vanwege de wet op privacy is het aanvragen van herhaalrecepten via het bestelformulier niet meer mogelijk. We raden u aan om gebruik te maken van het patiëntportaal.

Via patiëntenportaal

U kunt uw herhaalrecept via het patiëntportaal aanvragen.

Inleveren lege doosjes

U kunt uw lege doosje(s) deponeren in de brievenbus van de huisartsenpraktijk.

Telefonisch

Bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 030 – 607 67 60 keuze 2

Voor patiënten die geen gebruik willen (of kunnen) maken van de mogelijkheid tot digitaal (dus via de website) aanvragen van (herhaal)recepten blijft de mogelijkheid bestaan om telefonisch een herhaalrecept aan te vragen.

E-Consult

Via patiëntenportaal

We streven er naar om uw vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Een e-mailconsult is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Ook bij klachten waar lichamelijk onderzoek plaats moet vinden is het email consult niet geschikt.

Labuitslagen

Patiënten dienen zelf contact voor labuitslagen op te nemen, tenzij de huisarts nadrukkelijk iets anders heeft afgesproken.

Voor uitslagen van onderzoek, zoals bloedonderzoek en röntgenfoto’s kunt u meestal na 3 werkdagen contact met de doktersassistente opnemen. De uitslagen worden na binnenkomst door de huisarts van commentaar voorzien. Dit commentaar wordt door de assistente met u besproken.

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar maar beoordeling van de uitslag door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.

Via patiëntenportaal

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar. Beoordeling door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.

In-uitschrijven / Privacy / Toestemming

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Huisartsenpraktijk de Componist.

Normaal gesproken zijn mensen die in de wijken Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve (postcode 3438) en Rijnhuizen (postcode 3439) wonen van harte welkom in onze praktijk. 

Om u in te schrijven kunt u langskomen aan de balie van onze huisartsenpraktijk. U krijgt dan alvast een indruk van de praktijk. U bent iedere werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur welkom.

Indien u zich wilt inschrijven verzoeken wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en van uw verzekeringspapieren nodig voor uw inschrijving. Alvast hartelijke dank en tot ziens.

Thanks for your interest in general practice de Componist.

If you wish to register, we’ll ask you to fill in this form and bring it to us with copy of identity and insurance card.

Indien u zicht wilt laten uitschrijven wegens bijvoorbeeld een verhuizing kunt u dit formulier naar ons toesturen. Alle meerderjarige leden uit het woonverband dienen die toestemming te verlenen; dit kan ook door een schriftelijke machtiging.

De uitschrijving wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de KNMG: www.knmg.nl
If you want to deregister due to a relocation, for example, you can send this form to us. All adult members of the group must give this permission, this can also be done by written authorization.
 
Deregistration is carried out in accordance with the guidelines of the KNMG: www.knmg.nl

Privacybeleid volgens de AVG

In Huisartsenpraktijk de Componist kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook zijn persoonsgegevens nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.
 

De praktijk behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Lees meer in onze privacyverklaring.

 

Huisartsenpraktijk de Componist doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van de praktijk geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen en ook een eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/privacyverklaring-nivel.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming de heer J. Janssen via klacht.fg@protonmail.com. Mocht u er met onze functionaris voor de gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alleen als u dat goed vindt.

Uw huisarts en apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen.

Op de website van VZVZ leest u meer over het delen van medische gegevens met ander zorgverleners.

Klik hier voor het geven van toestemming.

Een klacht of compliment

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende huisarts of praktijkmedewerker of wanneer u dit niet prettig vindt met de medewerker kwaliteit van de Huisartsenpraktijk.

De Huisartsenpraktijk is voor een meer formele afhandeling van klachten aangesloten bij de SKGE. Dit is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Op de website van de SKGE leest u wat de SKGE voor u kan betekenen als u een klacht heeft over de zorg.

Een compliment?
Wilt u graag een compliment geven aan medewerkers of wilt u ze bedanken? U kunt dit hier doorgeven.