Werken in Gezondheidshuis De Componist

Wil je werken in een organisatie die continu in beweging is, in een team met enthousiaste collega’s die hart voor de zorg en welzijn hebben? Klik dan op onze vacature(s).

In Gezondheidshuis De Componist werken we samen in integrale wijkteams. Naast de zorgverleners is welzijn door het sociale wijkteam, Geynwijs en wijkcoördinatoren vanuit Gemeente Nieuwegein vertegenwoordigd. Wat in het voordeel is van de bezoeker. Want, wanneer het nodig is kan er snel een andere professional bijgehaald worden. Alle ondersteuning die nodig is onder één dak.

Vacatures

Huisartsenpraktijk de Componist

Logopedie Lingua

Visie Gezondheidshuis de Componist

Alle praktijken binnen Gezondheidshuis de Componist werken samen en volgens de uitgangspunten van de positieve gezondheid. We zijn innoverend en vooruitstrevend. De Componist heeft een centrale functie in de wijk in nauwe samenwerking met stakeholders. Er is een bestuur bestaande uit zorgverleners dat in nauwe samenspraak met de zorgstaf de keuzes in het beleid van de Componist bepaalt.

Kernwaarden:

  • persoonlijk en betrokken
  • open, kritisch, transparant en toegankelijk
  • innoverend, efficiënt en multidisciplinair