Werken in Gezondheidshuis De Componist

Wil je werken in een organisatie die continu in beweging is, in een team met enthousiaste collega’s die hart voor de zorg en welzijn hebben klik dan op onze vacature(s).

In het nieuwe Gezondheidshuis De Componist gaan we eind mei 2022 samenwerken in integrale wijkteams. Naast de zorgverleners van EMC Nieuwegein is welzijn door het sociale wijkteam, Geynwijs en wijkcoördinatoren vanuit Gemeente Nieuwegein vertegenwoordigd. Wat in het voordeel is van de bezoeker. Want, wanneer het nodig is kan er snel een andere professional bijgehaald worden. Alle ondersteuning die nodig is onder één dak.

Visie EMC Nieuwegein

Alle praktijken binnen het EMC werken samen en volgens de uitgangspunten van de positieve psychologie. We zijn innoverend en vooruitstrevend. Het EMC heeft een centrale functie in de wijk in nauwe samenwerking met stakeholders. Er is een bestuur bestaande uit zorgverleners dat in nauwe samenspraak met de zorgstaf de keuzes in het beleid van het EMC bepaalt.

Kernwaarden:

  • persoonlijk en betrokken
  • open, kritisch, transparant en toegankelijk
  • innoverend, efficiënt en multidisciplinair