CONTACT

Cliëntenraad Gezondheidshuis de Componist

Contact via: clientenraademc@ezorg.nl

BEHARTIGEN CLIËNTEN

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

VACATURE CLIËNTENRAADSLID

De Cliëntenraad van Gezondheidshuis de Componist heeft op korte termijn een vacature voor een Cliëntenraadslid.
We zoeken iemand die cliënt is bij Gezondheidshuis de Componist.

De sollicitatieprocedure omvat een gesprek met enkele leden van de Cliëntenraad. De profielschets vindt u hier.

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u vóór 10 oktober a.s. een mail sturen naar cliëntenraademc@ezorg.nl

NIEUWS

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de clienten van Gezondheidshuis de Componist.

De cliëntenraad adviseert het bestuur over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop informatie aan u wordt gegeven, de inrichting van de wachtkamer, openingstijden van het gezondheidscentrum, de service aan de balie of belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod.

Ook kunnen we een thema-avond organiseren over een onderwerp waarvan u als patiënt denkt dat het belangrijk is om meer van te weten. Als u ideeën heeft, horen wij dat graag.

Wij zijn er niet voor uw individuele klacht. Hiervoor maakt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de zorgverlener(s). De assistente aan de balie helpt u op welke manier u dit kunt doen.

Vragen en opmerkingen over het functioneren van het centrum zijn erg welkom. Zeker straks na uw eerste ervaring met het nieuwe gezondheidshuis. Hoe meer de cliëntenraad van u hoort, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Natuurlijk gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw vraag en/of reactie.

INFORMATIE OVER DE LEDEN
null

Thea Everwennink

Thea Everwennink

In 1980 ben ik in Nieuwegein komen wonen. Tijdens mijn werkzaamheden in de gezondheidszorg ben ik in aanmerking gekomen met de diverse disciplines in de eerstelijns gezondheidszorg. Dit heeft mijn belangstelling gewekt om ook de belangen van de cliënten te kunnen behartigen.

Door deel te nemen aan de cliëntenraad hoop ik samen met de diverse disciplines die in het gezondheidscentrum werken hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

null

José van Kerkhoff

José van Kerkhoff

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein. Ik ben sinds 1987 als bestuursecretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling.

Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg. Dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

null

Coen Hielkema

Coen Hielkema

Ik woon sinds 1976 in Nieuwegein en heb hier 24 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2000 als ontwikkelaar van leerprogramma’s en docent op Hogeschool Utrecht.

Ik heb het altijd leuk gevonden met mensen te werken en in mijn werk heb ik o.a. altijd met medezeggenschapsraden te maken gehad. Ik weet dat de uitwisseling met professional en cliënt belangrijk en inspirerend kan zijn.

Ik wil me daarom graag inzetten voor de cliëntenraad.

JAARVERSLAGEN EN -PLANNEN

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2019-2022

SUGGESTIES

  UW GEGEVENS (OPTIONEEL)

  Aanhef
  dhrmevr

  Naam

  Adres

  Telefoonnummer overdag

  Telefoonnummer 's avonds

  E-mailadres

  SUGGESTIE