Contact

Cliëntenraad Gezondheidshuis de Componist

Diepenbrocklaan 1-8
3438 XZ Nieuwegein

Behartigen cliënten

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf leden:

  • Jaap Wienen, voorzitter
  • Piet van Elteren, secretaris
  • Raymond Peters, penningmeester
  • Jan Eijlers
  • Ron Bogerd

De leden stellen zich onderaan deze pagina kort voor.

Nieuws

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad denkt en praat mee over alle onderwerpen die voor cliënten van de Componist van belang zijn en zorgt ervoor dat de mening van cliënten wordt gehoord. De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De raad heeft regelmatig overleg met de directie van de Componist.

Een cliëntenraad zorgt ervoor dat uw belangen behartigd worden binnen de Componist. Bijvoorbeeld over onderwerpen als klantvriendelijkheid, hulpverlening, bereikbaarheid, wachttijden.

Wij willen een actieve raad zijn, echt meedoen en adviseren, een rol van betekenis spelen.

Heeft u individuele klachten over uw zorgverlener? Dan kunt u deze bespreken met uw behandelaar of gebruik maken van de klachtenprocedure.

Wanneer u ideeën of tips heeft, laat het ons dan weten! Dat mag over van alles gaan bijvoorbeeld: tips over de aankleding van de wachtkamer, de bereikbaarheid van de Componist, wanneer u de website onoverzichtelijk vindt of wanneer u juist erg enthousiast bent over iets. Wij horen het graag van u.

Op de wachtkamerschermen en de website van de Componist vindt u informatie over de cliëntenraad. U kunt de cliëntenraad bereiken via de e-mail of doe een briefje in brievenbus 1-8 op de begane grond van De Componist.

Informatie over de leden

Jaap Wienen

Ons gezin is sinds 1978 cliënt van een de voorlopers van De Componist.

Gedurende mijn werkzaam leven heb ik ruim 4 decennia zowel op nationaal als internationaal vlak de rechten van vele kwetsbare en bedreigde mensen mogen verdedigen.

Ik heb in veel landen met eigen ogen kunnen zien dat goede gezondheidszorg helaas geen vanzelfsprekendheid is. We moeten onze gezondheidszorg koesteren.

Vanuit die ervaring draag ik als lid van de cliëntenraad graag bij aan de continuïteit en kwaliteit van de Componist.

Piet van Elteren

Ik ben geboren in Utrecht en ik heb sociologie gestudeerd.

Na mijn studie heb ik in veel gemeenten gewerkt en vanaf 1988 altijd als gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur. In de periode tussen 2002 en 2015 was dat in de gemeente Nieuwegein.

Sinds 2013 woon ik ook in Nieuwegein en wil vanuit de cliëntenraad graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de eerstelijns-gezondheidszorg, waarbij vooral aandacht voor de positie van de bijna 20.000 cliënten van de Componist mijn eerste prioriteit is.

Raymond Peters

Samen met mijn vrouw woon ik in de buurt van Gezondheidshuis de Componist.

De afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met de financiering van gezondheidscentra, eerst in Nieuwegein en later in Utrecht.

Met de opgedane ervaring wil ik mij nu graag bezighouden met het behartigen van de belangen van cliënten van Gezondheidshuis de Componist.

Jan Eijlers

Al 20 jaar woon ik met mijn gezin in het mooie Zuilenstein en sinds die tijd ben ik cliënt bij de huisartsen van de Componist.

Mijn doel is om – daar waar mogelijk – mee te helpen aan de verbetering van de huidige zorg in de Componist.

Ron Bogerd

Het is me een eer om deel uit te maken van de cliëntenraad. Ik ben ervan overtuigd dat we als cliëntenraad kunnen werken aan positieve verbeteringen voor Gezondheidshuis de Componist en ik verheug me erop om mijn kennis en ervaring in te zetten om cliënten te helpen en om hun stem te laten horen.

De sleutel tot succes is samenwerken met cliënten. Daardoor kunnen we zorgen voor een betere dienstverlening en meer kansen voor de cliënten.

Ik sta klaar om samen te werken en om het belang van de cliënten te verdedigen.

Suggestieformulier