Contact

Cliëntenraad Gezondheidshuis de Componist

Diepenbrocklaan 1-8
3438 XZ Nieuwegein

Behartigen cliënten

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf leden:

  • Coen Hielkema, voorzitter
  • José van Kerkhoff, secretaris/penningmeester
  • Jan Eijlers
  • Rob Rooijackers
  • Ron Bogerd

De leden stellen zich onderaan deze pagina kort voor.

Nieuws

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

Cliëntenraad

In december 2022 heeft mevrouw Everwennink, na 10 jaar zich als lid van de cliëntenraad te hebben ingezet, afscheid genomen. Tegelijk vonden er gesprekken met nieuwe kandidaten plaats. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit vijf leden:

  • Coen Hielkema, voorzitter
  • José van Kerkhoff, secretaris/penningmeester
  • Jan Eijlers
  • Rob Rooijackers
  • Ron Bogerd.

Op de website stellen de leden zich kort voor. Hier vindt u tevens de jaarverslagen.

Wat doet de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad denkt en praat mee over alle onderwerpen die voor cliënten van de Componist van belang zijn en zorgt ervoor dat de mening van cliënten wordt gehoord. De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De raad heeft regelmatig overleg met de directie van de Componist.

Een cliëntenraad zorgt ervoor dat uw belangen behartigd worden binnen de Componist. Bijvoorbeeld over onderwerpen als klantvriendelijkheid, hulpverlening, bereikbaarheid, wachttijden.

Wij willen een actieve raad zijn, echt meedoen en adviseren, een rol van betekenis spelen.

Heeft u individuele klachten over uw zorgverlener? Dan kunt u deze bespreken met uw behandelaar of gebruik maken van de klachtenprocedure.

Wanneer u ideeën of tips heeft, laat het ons dan weten! Dat mag over van alles gaan bijvoorbeeld: tips over de aankleding van de wachtkamer, de bereikbaarheid van de Componist, wanneer u de website onoverzichtelijk vindt of wanneer u juist erg enthousiast bent over iets. Wij horen het graag van u.

Op de wachtkamerschermen en de website van de Componist vindt u informatie over de cliëntenraad. U kunt de cliëntenraad bereiken via de e-mail of doe een briefje in brievenbus 1-8 op de begane grond van De Componist.

Informatie over de leden

Coen Hielkema

Ik woon sinds 1976 in Nieuwegein en heb hier 24 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2000 als ontwikkelaar van leerprogramma’s en docent op Hogeschool Utrecht.

Ik heb het altijd leuk gevonden met mensen te werken en in mijn werk heb ik o.a. altijd met medezeggenschapsraden te maken gehad. Ik weet dat de uitwisseling met professional en cliënt belangrijk en inspirerend kan zijn.

Ik wil me daarom graag inzetten voor de cliëntenraad.

Jan Eijlers

Al 20 jaar woon ik met mijn gezin in het mooie Zuilenstein en sinds die tijd ben ik cliënt bij de huisartsen van de Componist. Mijn doel is om – daar waar mogelijk – mee te helpen aan de verbetering van de huidige zorg in de Componist.

José van Kerkhoff

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein. Ik ben sinds 1987 als bestuursecretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling.

Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg. Dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

Rob Rooijackers

Ik woon sinds 1978 in de gemeente Nieuwegein. Mijn gehele werkzame leven heb ik gewerkt als juridisch adviseur bij het instituut “de gemeente”. Eerst bij een paar gemeenten in het zuiden van het land en vervolgens een groot aantal jaren bij de gemeente Nieuwegein.

Binnen mijn werk heb ik veel te maken gehad met juridische kwesties en vraagstukken van allerlei aard. Met de kennis en ervaring die ik daarbij heb opgedaan, hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het functioneren van de cliëntenraad en de behartiging van de cliënten van de Componist.

Ron Bogerd

Het is mee een eer om deel uit te maken van de cliëntenraad. Ik ben ervan overtuigd dat we als cliëntenraad kunnen werken aan positieve verbeteringen voor Gezondheidshuis de Componist en ik verheug me erop om mijn kennis en ervaring in te zetten om cliënten te helpen en om hun stem te laten horen. De sleutel tot succes is samenwerken met cliënten. Daardoor kunnen we zorgen voor een betere dienstverlening en meer kansen voor de cliënten. Ik sta klaar om samen te werken en om het belang van de cliënten te verdedigen.

Suggestieformulier