Contact

Cliëntenraad Gezondheidshuis de Componist

Behartigen cliënten

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

Nieuws

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de clienten van Gezondheidshuis de Componist.

De cliëntenraad adviseert het bestuur over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop informatie aan u wordt gegeven, de inrichting van de wachtkamer, openingstijden van het gezondheidscentrum, de service aan de balie of belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod.

Ook kunnen we een thema-avond organiseren over een onderwerp waarvan u als patiënt denkt dat het belangrijk is om meer van te weten. Als u ideeën heeft, horen wij dat graag.

Wij zijn er niet voor uw individuele klacht. Hiervoor maakt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de zorgverlener(s). De assistente aan de balie helpt u op welke manier u dit kunt doen.

Vragen en opmerkingen over het functioneren van het centrum zijn erg welkom. Zeker straks na uw eerste ervaring met het nieuwe gezondheidshuis. Hoe meer de cliëntenraad van u hoort, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Natuurlijk gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw vraag en/of reactie.

Informatie over de leden

José van Kerkhoff

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein. Ik ben sinds 1987 als bestuursecretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling.

Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg. Dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

Coen Hielkema

Ik woon sinds 1976 in Nieuwegein en heb hier 24 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2000 als ontwikkelaar van leerprogramma’s en docent op Hogeschool Utrecht.

Ik heb het altijd leuk gevonden met mensen te werken en in mijn werk heb ik o.a. altijd met medezeggenschapsraden te maken gehad. Ik weet dat de uitwisseling met professional en cliënt belangrijk en inspirerend kan zijn.

Ik wil me daarom graag inzetten voor de cliëntenraad.

Suggestieformulier