Contact coöperatie

Diepenbrocklaan 1-1
3438 XZ Nieuwegein

KvK nr.: 50970704

Openingstijden

Het secretariaat is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 14.15 uur.

Privacyverklaring

Gezondheidshuis de Componist behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Zie de betreffende pagina’s van de verschillende zorgverleners.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming de heer J. Janssen via klacht.fg@protonmail.com. Mocht u er met onze Functionaris voor de gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorggroep Gezondheidshuis de Componist

Samen voor betere zorg

Zorggroep Gezondheidshuis de Componist (voorheen Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk de Componist, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek.
Vanaf najaar 2010 zijn de zorgverleners verenigd in een coöperatie. De samenwerking dateert uit 1978, het openingsjaar van Gezondheidscentrum Mondriaanlaan, en is vooral gericht op het versterken van geïntegreerde zorg ten behoeve van de wijkbewoners van Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en de Blokhoeve. Kortom, goede zorg dichtbij huis.

Het secretariaat ondersteunt het bestuur o.a. met de verdere uitbouw van geïntegreerde wijkzorg.

In mei 2022 is het EMC verhuisd naar Gezondheidshuis de Componist en is de naam van de coöperatie aangepast.

Coöperatie

De zorgverleners van Zorggroep Gezondheidshuis de Componist zijn verenigd in een coöperatie.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:
Mw. N.C. de Hartog, voorzitter, huisarts
Mw. M.E. Frankhuisen, penningmeester, apotheker
Dhr. X.G.A. Tóth Varjú, secretaris, fysiotherapeut
Mw. A.C. Samsom, diëtist

Coördinatie en ondersteuning:
Mw. A.Y. van Leur-Fricke, bestuurssecretaresse

Coördinatie en ondersteuning

Amber van Leur

Bestuurssecretaresse