CONTACT

Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein
Tel.nr.: 030-6076750
e-mail: info@decomponist.nl

KvK nr.: 50970704

OPENINGSTIJDEN

Het secretariaat van EMC Nieuwegein is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur.

CLIËNTENRAAD

Sinds maart 2010 hebben twee gezondheidscentra in Nieuwegein, gezondheidscentrum De Roerdomp en EMC Nieuwegein (locaties Mondriaanlaan 7 en 9 en Diepenbrocklaan 3) een gezamenlijke cliëntenraad. Beiden vinden het belangrijk om een cliëntenraad te hebben.

Voor meer informatie ga naar de pagina van de cliëntenraad.

EMC

Samen voor betere zorg
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek.
Vanaf najaar 2010 zijn de zorgverleners verenigd in een coöperatie. De samenwerking dateert uit 1978, het openingsjaar van Gezondheidscentrum Mondriaanlaan, en is vooral gericht op het versterken van geïntegreerde zorg ten behoeve van de wijkbewoners van Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en de Blokhoeve. Kortom, goede zorg dichtbij huis.

Het secretariaat ondersteunt het bestuur met de verdere uitbouw van geïntegreerde wijkzorg.

COÖPERATIE

De zorgverleners van EMC Nieuwegein zijn verenigd in een coöperatie.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:
Dhr. H.A.M. Asbreuk, voorzitter, huisarts
Mw. M.E. Frankhuisen, penningmeester, apotheker
Mw. W.K. van Stuijvenberg, huisarts
Dhr. X.G.A. Tóth Varjú, secretaris, fysiotherapeut
Mw. A.C. Samsom, diëtist

Coördinatie en ondersteuning:
Mw. A.Y. van Leur-Fricke, directiesecretaresse

MEDEWERKERS
null

AMBER VAN LEUR

DIRECTIESECRETARESSE